महाराष्ट्र शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया 2021-22 MahaDBT Scholarship 2021-22

MahaDBT Scholarship 2021-22 Application Acceptance (New/Renewal) for A.Y. 21-22 has been commenced. Last date for Application Acceptance (New/Renewal)

MahaDBT Scholarship 2021-22

Application Acceptance (New/Renewal) for A.Y. 21-22 has been commenced. Last date for Application Acceptance (New/Renewal) for A.Y. 21-22 is 31st January 2022. Application Re-apply has been extended for A.Y. 20-21 till 31st January 2022. Aaple Sarkar MahaDBT Scholarship, Maharashtra Govt. Scholarship Online Form for Academic Year 2021-22 Scholarship Application which comes under Govt. of India Scholarship. Aaple Sarkar MahaDBT Scholarship.

महाराष्ट्र शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया 2021-22 MahaDBT Scholarship 2021-22
Image Source:Mahadbtmahait.org.in


शिष्यवृत्ती: MahaDBT शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया 2021-22 


शिष्यवृत्ती विभाग: 

अ. क्र. शिष्यवृत्ती विभाग 

1 सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग 

2 आदिवासी विकास विभाग 

3 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग  

4 उच्च शिक्षण संचालनालय 

5 तंत्रशिक्षण संचालनालय

6 OBC, SEBC, VJNT आणि SBC कल्याण विभाग 

7 अपंगत्व विभाग 

8 अल्पसंख्याक विकास विभाग  

9 कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभाग 

10 कृषी विभाग 

11 वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय 

12 MAFSU नागपूर

13 महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी 

14 कला संचालनालय 


अधिकृत वेबसाईट: पाहा 


जाहिरात: पाहा  


अर्ज: Apply Online